The youth is the city is the youth

Ghent International Festival keert terug voor haar twee­de edi­tie in april 2024 (03.0421.04.2024)!

Een fes­ti­val gevuld met onver­wach­te erva­rin­gen. Voorstellingen, op en naast het podi­um, met loka­le en inter­na­ti­o­na­le arties­ten en ver­spreid over de stad en aan­gren­zen­de gemeen­ten. In het jaar dat Gent Europese Jongerenhoofdstad is, focus­sen we in deze edi­tie op ’ jongeren’. 

Verwacht per­for­man­ces en instal­la­ties die het gewo­ne over­stij­gen, de ver­beel­ding prik­ke­len en Gent een span­nen­de wen­ding geven!

CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K. en VIERNULVIER slaan de han­den in elkaar met geas­so­ci­eer­de part­ners Gouvernement en KUNSTHAL GENT om een meer­stem­mig pro­gram­ma voor te stel­len voor Gent en daar­bui­ten, in een per­ma­nen­te geest van open­heid en soli­da­ri­teit. Samen rea­li­se­ren we uit­zon­der­lij­ke pro­jec­ten die zowel de stad, haar inwo­ners als haar tij­de­lij­ke bezoe­kers raken.

Partners:
CAMPO LOGO
Zwart verkleind logo opera ballet vlaanderen liggend secondary 0
VIERNULVIER LOGO resiz
S M A K 0
NT Gent
Dig K Glogo zwartfull 0
Kunsthal gent
Logo Gouvernement Zwart Transparantbackground 1024x1024
Mediapartners:
Vlaanderen verbeelding werkt CS4
TAX SHELTER
Logo AVS
Stad gent logo 0
GROEP PV 0
1200px VRT Radio 1 logo svg 0
1200px De Standaard logo svg kopie