Met heel veel spijt moe­ten we Skatepark van Mette Ingvartsen last-minu­te annu­le­ren. Door het zeer wis­sel­val­li­ge weer en de kwets­baar­heid van de voor­stel­ling kun­nen we de vei­lig­heid van de dan­sers onvol­doen­de garan­de­ren. Tickethouders wor­den via e‑mail ver­wit­tigd. We ver­ont­schul­di­gen ons voor het ongemak.

Mette Ingvartsen Skatepark c Bea Borgers 84a

Volgend week­end, laat­ste kans om het kun­sten­par­cours van Building Castles in the Sky’ te bezoe­ken! De afge­lo­pen Paasvakantie bleek alvast een suc­ces voor zowel groot als klein. De ploeg van VRT-nieuws kwam ook al langs en zag dat het goed was. Bekijk het kort sfeer­ver­slag van het eer­ste week­end, en koop hier al zeker je tic­ket voor het aller­laat­ste weekend. 

IMGL9957 web c Michiel Devijver

Warm aan­be­vo­len door Knack Focus: het afsluit­feest van GIF | Ghent International Festival! Countdown’ brengt je terug naar de totaal­er­va­ring van de legen­da­ri­sche Sound of C‑feestjes in Campo, maar dan in XL-ver­sie én met onder ande­ren DEEWEE ach­ter de draai­ta­fels! Wie al eens naar een van de legen­da­ri­sche Deewee-feest­jes ging, weet: de Soulwax-broers snap­pen hoe ze een nacht memo­ra­bel moe­ten maken.” Don’t miss out en koop nu je ticket. 

Countdown knack

Ook tij­dens het Ghent International Festival staat Palestina cen­traal. Het fes­ti­val biedt ver­schil­len­de gele­gen­he­den om het werk van Palestijnse kun­ste­naars te ont­dek­ken en soli­da­ri­teit te tonen in een tijd waar­in fun­da­men­te­le men­sen­rech­ten in een gro­te cri­sis verkeren.

Basel Zaraa — Dear Laila’

In de intie­me instal­la­tie Dear Laila’ ver­telt Basel Zaraa het ver­haal van zijn ont­heem­de Palestijnse fami­lie. Basel maak­te een schaal­mo­del van het huis uit zijn kin­der­tijd in het Yarmouk vluch­te­lin­gen­kamp voor Palestijnen in Damascus. In Dear Laila’ komt deze plek — die onder­tus­sen ver­nie­tigd werd — door her­in­ne­rin­gen en tac­tie­le details terug tot leven.

Meer info & tickets

Manoeuvre & Palestine Café: Onzichtbaar Werk

Wel­kom aan de bor­duur­ta­fel van Manoeu­vre en Palestine Café om deel te nemen aan een gesprek over​‘onzicht­baar werk’ bin­nen de con­tou­ren van samen­wer­king en soci­aal enga­ge­ment in de kunstwereld.

Gratis — meer info vind je hier

Manoeuvre en Splinter vzw — Names not numbers’

Manoeuvre en Splinter vzw brach­ten de voor­bije maan­den men­sen samen voor een soli­dair bor­duur­werk in het teken van de slacht­of­fers in Gaza. Elke zon­dag van Building Castles in the Sky werk je ver­der aan het bor­duur­pro­ject dat ont­stond tij­dens het Palestine Café.

Meer info & tickets

Focus op Palestina