GKO-Café: Een nieuwe rol voor kunsthuizen | Veranderlijke plaatsen vormgeven

REFLECTIE


Manoeuvre & Palestine Café: Onzichtbaar Werk

Reflectie


Basel Zaraa 'Dear Laila'

Herinneringen aan een huis: een intieme reis door verlies en verzet van een Palestijnse familie


[geannuleerd] BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

REFLECTIE 'On Artistic Strategies of Unproductivity'


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifesto

Reflectie: talks en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectie: open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky

Kunstenparcours: Gent transformeert door de verbeelding van haar jongeren


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


DEEWEE, LIPPSTICK DJ's, Lieselot Siddiki & Pol Heyvaert 'Countdown'

Een hele nacht dansen met een countdownklok als ceremoniemeester


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


GEANNULEERD: Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


[geannuleerd] BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE

BFC6 fb
  • di 16.04 – 11:00 – CAMPO BOMA

BREAKFASTCLUB is een intiem tref­fen met een artis­tiek voor­stel en met elkaar. Tijdens een bij­een­komst op een onge­woon moment met een hap­je en een drank­je als bin­den­de fac­tor, wor­den ande­re manie­ren van delen, kij­ken en bele­ven moge­lijk. Het con­cept van Gouvernement com­bi­neert pre­sen­ta­tie­mo­men­ten van kun­ste­naars met een gemo­de­reerd gesprek over de the­ma­tie­ken die de getoon­de wer­ken oproepen. 

In de con­text van GIF stel­len we met stu­den­ten Kunst­we­ten­schap­pen aan de UGent een pro­gram­ma samen over jon­ge­ren en kin­de­ren als artis­tie­ke part­ners. Samen vra­gen we ons af hoe kin­der­spel een artis­tie­ke tool kan zijn. We kij­ken eerst naar Divinations (2019) van Sarah Vanagt, waar­in kin­de­ren in Brussel, Sarajevo en Athene de toe­komst voor­spel­len aan de hand van een pro­jec­tie van mate­ri­a­len die ze op straat von­den. Daarna ver­zor­gen Mats Vandroogenbroeck en Jonas Baeke een lezing van hun fon­kel­nieu­we kin­der­boek Bambiraptor, geba­seerd op de gelijk­na­mi­ge kindervoorstelling. 

Dat alles geeft aan­lei­ding tot een gesprek met mul­ti­dis­ci­pli­nair kun­ste­naar Junior Akwety, artis­tiek peda­goog Maily Beyrens Xu en artis­tiek lei­der van Gents the­a­ter voor kleu­ters 4Hoog Simon D’Huyvetter.

PANEL

Sarah Vanagt, Mats Vandroogenbroeck, Jonas Baeke, Junior Akwety, Maily Beyrens Xu, Simon D’Huyvetter

BREAKFASTCLUB IS
Lauren Borremans, Vincent Focquet, Marie Umuhoza en Nele Keukelier

A PROJECT BY

Gouvernement

WITH SUPPORT OF

KAAP, VIERNULVIER, STUK, Campo, De Studio, Het Theaterfestival, Rekto:Verso, Universiteit Gent en De Vlaamse Gemeenschap

Tickets