BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

On Artistic Strategies of Unproductivity


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifest

Lunch talk en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectieprogramma met open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


Stephen & David Dewaele, Lieselot Siddiki, Lies Vanborm & Pol Heyvaert 'Countdown'


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectieprogramma met open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine

Open Call
  • vr 12.04 – 14:00 – Campo Boma
    Gratis
  • vr 12.04 – 14:00 – CAMPUSatelier
    Gratis
  • vr 12.04 – 18:00 – Kunsthal Gent
  • vr 12.04 – 20:00 – Kunsthal Gent
  • vr 12.04 – 21:30 – Kunsthal Gent

Tot in de Stad! (TIDS!) is een net­werk van Gentse orga­ni­sa­ties die ken­nis uit­wis­se­len rond artis­tie­ke prak­tij­ken die zich toe­leg­gen op de soci­a­le en publie­ke ruim­te van de stad. Twee keer per jaar orga­ni­seert TIDS! een Work in Progress, waar­bij tel­kens een aan­tal artis­tie­ke prak­tij­ken cen­traal staan. Op 12 april nodi­gen we je uit voor open stu­dios, een din­ner-con­ver­sa­ti­on, een per­for­man­ce en een wine & whi­ne-ses­sie. En we gaan in gesprek over de samen­wer­king rond een col­lec­tief Gents stads­fes­ti­val in 2025.

I.s.m. Manoeuvre, CAMPUSatelier, de Koer, Jong Gewei, Kunsthal Gent, VIERNULVIER, KASK&Conservatorium en LUCA School of Arts Gent.
Ticketverkoop start bin­nen­kort
Voertaal: EngelsPROGRAMMA:

Tot in de Stad! — Open stu­dio Manoeuvre
vrij­dag 12 april, 14.00 — 17.00
Locatie: Campo Boma
Gratis
Manoeuvre nodigt je uit voor een bezoek aan hun co-cre­a­tie­ve tex­tiela­te­lier.


Tot in de Stad! — Open stu­dio CAMPUSatelier
vrij­dag 12 april, 14.00 — 17.00
Locatie: CAMPUSatelier, Rerum-Novarumplein 10, Gent
Gratis
CAMPUSatelier nodigt je uit voor een bezoek aan hun col­lec­tief ate­lier voor publie­ke ruim­te. Ze delen muziek, teke­nin­gen en maquet­tes gemaakt i.s.m. buurt­be­wo­ners van Nieuw Gent, stu­den­ten KASK & Conservatorium, archi­tec­te Fien Deruyter en muzi­kant Joram Kunde.


Tot in de Stad! — Dinner con­ver­sa­ti­on
vrij­dag 12 april, 18.00 — 20.00
Locatie: Kunsthal Gent
Tickets
Schuif aan voor een din­ner con­ver­sa­ti­on met de part­ners van Tot in de Stad! Een gesprek over work in pro­gress, samen­wer­king en het orga­ni­se­ren van een col­lec­tief stads­fes­ti­val in 2025.


Sana Ghobbeh — This wall grows at its root
vrij­dag 12 april, 20.00
Locatie: Kunsthal Gent
Tickets
Een per­for­man­ce rond een ste­de­lij­ke struc­tuur en haar inner­lij­ke ver­haal. In haar per­for­man­ces ver­mengt Sana Ghob­beh een kri­ti­sche lezing van­uit archi­tec­tu­raal per­spec­tief met inter­per­soon­lij­ke, ware ver­ha­len en ver­beel­ding die voort­komt uit de fysiek aan­we­zig­heid in spe­ci­fie­ke publie­ke ruim­tes, in dit geval de toe­gangs­poort van Tehe­ran University.


Tot in de stad! — Wine & Whine
vrij­dag 12 april, 21.30
Locatie: Kunsthal Gent
Tickets

We nodi­gen je uit voor een ses­sie Wine & Whine, met o.a. kun­ste­naar Daniela Bershan, die de rant’ als een expe­ri­men­teel hulp­mid­del voor ver­bin­ding intro­du­ceert. Tussen het degus­te­ren door mogen we zagen en klagen.