The youth is the city is the youth

Ghent International Festival’ (GIF) keert terug voor haar twee­de edi­tie in april 2024 (04.0421.04.2024)! Culturele part­ners uit de hele stad bun­de­len hun krach­ten voor dit mul­ti­dis­ci­pli­nair fes­ti­val. Ze laten spraak­ma­kend werk uit eigen huis zien, maar slaan ook de han­den in elkaar om unie­ke pro­jec­ten te rea­li­se­ren en inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars naar Gent te halen. Deze keer staan jon­ge­ren cen­traal in het DNA van het GIF-pro­gram­ma. Niet toe­val­lig is Gent in 2024 ook European Youth Capital.

GIF toont werk van jon­ge makers, van kun­ste­naars die met kin­de­ren en jon­ge­ren wer­ken én van arties­ten die zich bui­gen over de vraag wat het bete­kent om jong te zijn.
We tonen voor­stel­lin­gen, op en naast het podi­um, met loka­le en inter­na­ti­o­na­le arties­ten en ver­spreid over de stad. Verwacht per­for­man­ces en instal­la­ties die het gewo­ne over­stij­gen, de ver­beel­ding prik­ke­len en Gent een span­nen­de wen­ding geven. Mis voor­al ook‘Building Castles in the Sky’ niet, een pro­ject waar­bij Gouvernement de ruim­te­lij­ke ver­lan­gens van een jon­ge gene­ra­tie Gentenaars ver­taalt naar artis­tie­ke wer­ken in de stad.

GIF beveelt visit.gent aan voor alle infor­ma­tie over het bezoe­ken van de stad Gent. 

VIERNULVIER i.s.m. CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K., Gouvernement en KUNSTHAL GENT en maakt deel uit van het cul­tu­reel pro­gram­ma van het Belgische EU-voorzitterschap. 

Partners:
VIERNULVIER LOGO resiz
Nieuw logo CAMPO
Logo Gouvernement Zwart Transparantbackground 1024x1024
NT Gent
Dig K Glogo zwartfull 0
Kunsthal gent
Zwart verkleind logo opera ballet vlaanderen liggend secondary 0
S M A K 0
Bel Pres Logo reverse