GKO-Café: Een nieuwe rol voor kunsthuizen | Veranderlijke plaatsen vormgeven

REFLECTIE


Manoeuvre & Palestine Café: Onzichtbaar Werk

Reflectie


Basel Zaraa 'Dear Laila'

Herinneringen aan een huis: een intieme reis door verlies en verzet van een Palestijnse familie


[geannuleerd] BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

REFLECTIE 'On Artistic Strategies of Unproductivity'


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifesto

Reflectie: talks en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectie: open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky

Kunstenparcours: Gent transformeert door de verbeelding van haar jongeren


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


DEEWEE, LIPPSTICK DJ's, Lieselot Siddiki & Pol Heyvaert 'Countdown'

Een hele nacht dansen met een countdownklok als ceremoniemeester


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


GEANNULEERD: Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen

Medea cropped
  • do 18.04 – 20:00 – NTGent Schouwburg
  • vr 19.04 – 20:00 – NTGent Schouwburg
  • za 20.04 – 20:00 – NTGent Schouwburg

Met Medea’s Kinderen werpt huis­ar­tiest van NTGent Milo Rau een nieu­we, diep­gaan­de blik op de rol van kin­de­ren in het the­a­ter. Een ech­te straf­zaak is het uit­gangs­punt: de zaak van een moe­der die in tota­le wan­hoop na een schei­ding, besluit haar kin­de­ren te doden en zich­zelf van het leven te bero­ven — maar zij over­leeft. Deze moder­ne tra­ge­die is ver­we­ven met de klas­sie­ke tra­ge­die Medea, het meest beruch­te geval van rela­tie­con­flict en kin­der­moord in de wes­ter­se literatuur.

Een groep kin­de­ren grijpt deze bloe­di­ge mis­daad­zaak en het mis­schien wel don­ker­ste oor­sprongs­ver­haal van de Europese cul­tuur aan om over zich­zelf na te den­ken: over fami­lie­ge­schie­de­nis, eer­ste lief­de en eer­ste ont­moe­tin­gen met de dood, over ver­lan­gens voor de toe­komst en ang­sten voor het ein­de van de wereld dat ons allen ach­ter­volgt. Hoe gaan kin­de­ren om met de schei­ding van hun ouders? Met onrecht, vriend­schap­pen die stran­den, de druk op school? Hoe gaan ze om met de radi­ca­le kracht van Medea — met tra­ge­die in het alge­meen? De kin­de­ren, in de klas­sie­ke tra­ge­dies tot zwij­gen ver­oor­deeld, komen dit­maal ein­de­lijk aan het woord.

Tickets: 15 — 28 euro
Nederlands gespro­ken
Engels boven­ti­teld