GKO-Café: Een nieuwe rol voor kunsthuizen | Veranderlijke plaatsen vormgeven

REFLECTIE


Manoeuvre & Palestine Café: Onzichtbaar Werk

Reflectie


Basel Zaraa 'Dear Laila'

Herinneringen aan een huis: een intieme reis door verlies en verzet van een Palestijnse familie


[geannuleerd] BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

REFLECTIE 'On Artistic Strategies of Unproductivity'


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifesto

Reflectie: talks en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectie: open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky

Kunstenparcours: Gent transformeert door de verbeelding van haar jongeren


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


DEEWEE, LIPPSTICK DJ's, Lieselot Siddiki & Pol Heyvaert 'Countdown'

Een hele nacht dansen met een countdownklok als ceremoniemeester


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


GEANNULEERD: Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


GKO-Café: Een nieuwe rol voor kunsthuizen | Veranderlijke plaatsen vormgeven

REFLECTIE

DA BINNENKOER ANALOOG 2023 1 van 8
  • do 11.04 – 18:00 – Campo Boma

Het Gents Kunstenoverleg vangt via haar ten­ta­kels bin­nen de bre­de cul­tu­re­le sec­tor veel sig­na­len op die te maken heb­ben met druk op beschik­ba­re ruim­te en hoe we met (semi-publie­ke) ruim­te in de stad omgaan. Organisaties zit­ten met vra­gen over gedeeld ruim­te­ge­bruik, duur­zaam­heid, wat te doen na een tij­de­lij­ke invul­ling, wie is eige­naar van een ruim­te en op wel­ke manier delen zij hun ruim­te met noma­di­sche organisatie. 

We nodi­gen Jozef Wouters uit om ons een ander per­spec­tief aan te bie­den van­uit zijn kunst­prak­tijk en ons uit te dagen om con­cre­te oplos­sin­gen uit te wer­ken op deze vra­gen in een key­no­te. Nadien gaan we hier­over graag met elkaar in gesprek. 

18:00u-19:00u Inloop + eten door SimSim

19:00u-20:30u Keynote Jozef Wouters (Nederlands)

Openbaar res­pons dia­loog

JOZEF WOUTERS

Jozef Wouters (1986) is sce­no­graaf en the­a­ter­ma­ker geba­seerd in Brussel. Vanuit Decoratelier in Molenbeek ini­ti­eert hij ver­schil­len­de pro­jec­ten en artis­tie­ke samen­wer­kin­gen. In 2019 werd Jozef voor Decoratelier samen met mede-oprich­ter Menno Vandevelde bekroond met de Vlaamse Cultuurprijs (Ultima) in de cate­go­rie podi­um­kun­sten. Wouters werk houdt vaak ver­band met een spe­ci­fie­ke loca­tie en brengt een dia­loog op gang tus­sen stra­te­gi­sche ruim­tes, soci­a­le pro­ces­sen en de kracht van ver­beel­ding. In 2020 ver­scheen zijn boek Moments befo­re the wind, een hete­ro­ge­ne ver­za­me­ling van noti­ties en reflec­ties over ruim­te, sce­no­gra­fie, kunst maken en insti­tu­ti­o­ne­le kri­tiek, met redac­tie van Jeroen Peeters. Sinds 2017 is hij als auto­noom kun­ste­naar in resi­den­tie bij Meg Stuart/​Damaged Goods.

Georganiseerd door de part­ners van GIF ism Gents Kunstenoverleg

Inschrijven voor reflec­tie kan hier

Het event is gra­tis, eten cash of via Payconiq ter plaat­se te betalen