BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

On Artistic Strategies of Unproductivity


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifest

Lunch talk en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectieprogramma met open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


Stephen & David Dewaele, Lieselot Siddiki, Lies Vanborm & Pol Heyvaert 'Countdown'


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


POC POC Manifest

Lunch talk en interventies

DSF4841
  • vr 19.04 – 13:00 – Kunsthal Gent
  • vr 19.04 – 20:00 – Kunsthal Gent

Lunch talk: POC POC mani­fest
Vrijdag 19 april, 13.00 — 15.00
Het POC POC mani­fest is een tool die kun­ste­naars van kleur onder­steunt in het navi­ge­ren van de kunst­we­reld. In samen­wer­king met The Constant Now.
Tickets
Voertaal: Engels


POC POC inter­ven­ti­ons & per­for­man­ce night

Vrijdag 19 april, 20.00 — 22.00
POC POC is het men­tor­pro­gram­ma van The Constant Now dat jon­ge kun­ste­naars van kleur met kunst­pro­fes­si­o­nals ver­bindt. Via ten­toon­stel­lin­gen, pro­jec­ten, gesprek­ken en visits, krij­gen deel­ne­mers tools en inzich­ten om te navi­ge­ren in de kunst­we­reld. In de aan­loop naar een mani­fest dat men­sen van kleur (POC) in de kun­sten wil empo­we­ren heeft het col­lec­tief erva­ren kun­ste­naars en cura­to­ren van kleur uit­ge­no­digd om hun ver­ha­len en erva­rin­gen met hen te delen. Het eve­ne­ment is een gea­ni­meerd live­ge­sprek en een show over wat er ach­ter geslo­ten deu­ren is gebeurd bij het voor­be­rei­den van het mani­fest. Het publiek wordt uit­ge­no­digd uit om deel uit te maken van het pro­ces en de con­ver­sa­tie. Tickets
Voertaal: Engels

POC POC is Günbike Erdemir, Souhaila Maalem, Diego Herman, Fatemeh Towhidloo, Brahim Tall, Diane Marie, Shen Ozdemir, Fareed Aziz, en Kapinga Muela Kabeya. De ont­wik­ke­ling van het Manifest werd onder­steund door het ont­wik­ke­lings­pro­gram­ma van Kunsthal Gent.