BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

On Artistic Strategies of Unproductivity


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifest

Lunch talk en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectieprogramma met open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


Stephen & David Dewaele, Lieselot Siddiki, Lies Vanborm & Pol Heyvaert 'Countdown'


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance

Record10 1024x783
  • do 04.04 – 20:00 – De Vooruit, Theaterzaal
  • vr 05.04 – 19:00 – De Vooruit, Theaterzaal

Multidisciplinair kun­ste­naar Francesca Grilli pre­sen­teert de Belgische pre­mi­è­re van Record’, een voor­stel­ling over het leven van ado­les­cen­ten. Op basis van de ver­ha­len van een hiki­ko­mo­ri en een stunt­vrouw toont ze de kwets­baar­heid van jon­ge­ren die balan­ce­ren tus­sen het ver­lan­gen zich in het leven te stor­ten en het ver­lan­gen zich eruit te trekken.

Hikikomori is een Japanse term die wordt gebruikt voor jon­ge­ren die con­tact met de bui­ten­we­reld ver­mij­den en zich iso­le­ren in hun kamer. In som­mi­ge geval­len maken ze gebruik van een ava­tar, een krach­tig alter ego dat hen ver­vangt bij gevaar­lij­ke” acti­vi­tei­ten. In de voor­stel­ling is dit een stunt­vrouw, iemand die de dood trot­seert door de vorm van een ander aan te nemen.

Voor iede­re ver­to­ning stelt Grilli een lokaal koor samen van tie­ners met diver­se ach­ter­gron­den. Record’ geeft zo een stem aan jon­ge­ren die niet vaak genoeg ver­te­gen­woor­digd zijn in de podiumkunsten.

De avond wordt ver­vol­le­digd met een Spoken word per­for­man­ce’ van Sefora Sam, ook bekend als Sesa onder muzi­ka­le bege­lei­ding van Alex H Smith, een Britse per­cus­si­o­nist en com­po­nist. Sesa is een spo­ken word dich­te­res, auteur en per­for­mer uit Antwerpen. Ze laat zich inspi­re­ren door zowel de klei­ne als de gro­te din­gen die dage­lijks op haar pad komen. Ze staat voor­al bekend om oprech­te, kwets­ba­re en open­har­ti­ge intro­spec­tie door­heen poëzie.

ENG / 60 min. / 12+
16 / 13 / 10 (pay what you can)
Theaterzaal De Vooruit