GKO-Café: Een nieuwe rol voor kunsthuizen | Veranderlijke plaatsen vormgeven

REFLECTIE


Manoeuvre & Palestine Café: Onzichtbaar Werk

Reflectie


Basel Zaraa 'Dear Laila'

Herinneringen aan een huis: een intieme reis door verlies en verzet van een Palestijnse familie


[geannuleerd] BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

REFLECTIE 'On Artistic Strategies of Unproductivity'


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifesto

Reflectie: talks en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectie: open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky

Kunstenparcours: Gent transformeert door de verbeelding van haar jongeren


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


DEEWEE, LIPPSTICK DJ's, Lieselot Siddiki & Pol Heyvaert 'Countdown'

Een hele nacht dansen met een countdownklok als ceremoniemeester


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


GEANNULEERD: Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance

The wall 1
  • vr 12.04 – 20:00 – Kunsthal Gent

Iraans kun­ste­naar en kunst­on­der­zoe­ker Sana Ghobbeh woont en werkt in Brussel. In haar per­for­man­ces ver­mengt ze een kri­ti­sche lezing van­uit archi­tec­tu­raal per­spec­tief met interper­soon­lij­ke, ware ver­ha­len en ver­beel­ding die ont­sproot aan het fysiek aan­we­zig zijn in spe­ci­fie­ke publie­ke ruim­tes. Om je eigen lichaam daar voor te stel­len, op die plek, en zo de rela­ties te onder­zoe­ken tus­sen his­to­ri­sche events, alle­daag­se han­de­lin­gen, en de posi­tie die ons lichaam inneemt in die omge­ving. Kun­nen poë­zie en fabu­la­tie ons hel­pen om klei­ne anti-acties te ont­dek­ken, sub­tie­le han­de­lin­gen die aan de sta­bi­li­teit schud­den van archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten die oppres­sie in de hand wer­ken?

Deze per­for­man­ce maakt deel uit van meer­ja­ri­ge onder­zoeks­pro­ject Per­for­ming Spa­ces — an explo­ra­ti­on on urban struc­tu­res and their inner-nar­ra­ti­ves.

Voertaal: Engels

Concept & per­for­mance: Sana Ghobbeh
Dramaturgical advi­ce: Maarten Vandenbussche
Production: Kunstenwerkplaats