GKO-Café: Een nieuwe rol voor kunsthuizen | Veranderlijke plaatsen vormgeven

REFLECTIE


Manoeuvre & Palestine Café: Onzichtbaar Werk

Reflectie


Basel Zaraa 'Dear Laila'

Herinneringen aan een huis: een intieme reis door verlies en verzet van een Palestijnse familie


[geannuleerd] BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

REFLECTIE 'On Artistic Strategies of Unproductivity'


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifesto

Reflectie: talks en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectie: open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky

Kunstenparcours: Gent transformeert door de verbeelding van haar jongeren


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


DEEWEE, LIPPSTICK DJ's, Lieselot Siddiki & Pol Heyvaert 'Countdown'

Een hele nacht dansen met een countdownklok als ceremoniemeester


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


GEANNULEERD: Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

REFLECTIE 'On Artistic Strategies of Unproductivity'

Werker Collective
  • di 16.04 – 14:00 – S.M.A.K.
    Gratis


WERKER COLLECTIVE, in 2024 artist in resi­den­ce in S.M.A.K., orga­ni­seert tij­dens GIF een bij­zon­de­re stu­die­groep. Studiegroep AGAINST WORK wil zich ver­die­pen in de effec­ten van post-indu­stri­eel werk op ons lichaam, onze geest, onze gemeen­schap en de bio­sfeer. Dat alles met een toe­komst zon­der werk, zoals wij dat ken­nen, voor ogen. AGAINST WORK ver­zet zich tegen de hui­di­ge uit­bui­ten­de arbeids­in­stel­ling en sluit zich aan bij de abo­li­ti­o­nis­ti­sche tra­di­tie, die werk erkent als een (niet alleen) men­se­lij­ke acti­vi­teit van zelf­ont­plooi­ing voor het alge­meen welzijn.

De stu­die­groep ont­plooit zich met de col­lec­tie­ve taak om inhoud te ver­za­me­len voor een reeks lezers Tegen Arbeid. In de ses­sie bij GIF kun­nen deel­ne­mers voor­stel­len om hun eigen mate­ri­aal naar keu­ze voor te lezen — een moment­op­na­me van enke­le pagi­na’s van een boek dat je aan het lezen bent, een tekst die je hebt geschre­ven, een refe­ren­tie die moet wor­den opge­no­men, een docu­ment, afbeel­ding of teke­ning — of om de inhoud te lezen die tot nu toe in de stu­die­groep is ver­za­meld. Teksten wor­den in hun ori­gi­ne­le taal bewaard, onver­taald. We nodi­gen je uit om bij te dra­gen zon­der extra inspanning.

  • Dinsdag 16.Apr.2024, 14:00 – 16:00
  • In het Nederlands & Engels
  • Gratis, beperk­te plaatsen. 
  • Reserveren via reservation@​smak.​be