BREAKFASTCLUB #6

REFLECTIE


WERKER COLLECTIVE: Study Group AGAINST WORK

On Artistic Strategies of Unproductivity


Sana Ghobbeh 'This Wall Grows At Its Root'

Performance


POC POC Manifest

Lunch talk en interventies


Tot in de stad! Work in Progress

Reflectieprogramma met open studios, dinner-conversation, performance, wine & whine


Playtime

reflectie


Endless Exhibition

Langzaam veranderende tentoonstelling zonder einddatum stelt de autonomie van afzonderlijke kunstwerken in vraag


Tarek Atoui 'the Shore / a place I'd like to be'

tentoonstelling


Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat 'Là'

tentoonstelling


Building Castles in the Sky


Frederico Araujo & Julie Mughunda 'SHARK'

Een sportvoorstelling waarin gedurende een uur verschillende vragen over het leven en theater naar boven komen.


Abattoir Fermé & Compagnie Cecilia 'GENESIS'

Turbulente spektakelvoorstelling


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie


Stephen & David Dewaele, Lieselot Siddiki, Lies Vanborm & Pol Heyvaert 'Countdown'


Lisa Vereertbrugghen 'While We Are Here'

Straffe kruising tussen techno en volksdans


Katy Baird 'Get Off'

Een rauwe, ongefilterde kijk in het menselijke verlangen naar verbinding


Benny Claessens 'White Flag'

Overgave als vorm van verzet


Laurence Roothooft, Suze Milius 'SHE'

De rol van je leven


Anna Vercammen & Joeri Cnapelinckx 'De Bleke Baron'

Felix en Felka’s revolutionaire Singalong 😉 Bingbong!


Rosie Sommers & Micha Goldberg 'GERMAN STAATSTHEATER'

Slapstick en zelfspot versus overspannen lichamen en burn-outs


Mette Ingvartsen 'Skatepark'

Hedendaagse dans op wielen


Brian Lobel with Gweneth-Ann Rand '24 Italian Songs & Arias'

Een komische, muzikale ode aan de mislukking


Milo Rau 'Medea's Kinderen'

De met bloed doordrenkte tragedies van het volwassen leven gezien door de ogen van kinderen


Double bill: Francesca Grilli 'Record' & Sesa 'Spoken Word'

Performance over adolescentie, tussen moed en isolatie & spoken word performance


Pascal Gielen 'Vertrouwen'

Reflectie

Pascal gielen copyright uantwerpen
  • wo 17.04 – 20:00 – CAMPO boma
    Gratis

Cultuur is de basis van de samen­le­ving. Alles is cul­tuur: hoe we zin­ge­ven aan ons leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we aan poli­tiek doen, hoe we han­del­drij­ven, hoe we met het mili­eu omgaan. Daarom moet cul­tuur door ieder­een vrij gedeeld en gemaakt kun­nen wor­den. Cultuur is immers oor­spron­ke­lijk een col­lec­tief goed. Ze neemt een der­de ruim­te in tus­sen markt en over­heid die we com­mons’ of in het Nederlands gemeen’ noe­men. Pascal Gielen (Universiteit Antwerpen) schreef het boek Vertrouwen over dat cul­tu­reel gemeen’.

Deze gemeen­schap­pe­lij­ke grond wordt al decen­nia bezet door markt­par­tij­en die er winst uit wil­len halen, of over­he­den die er poli­tie­ke munt uit slaan. Daardoor ver­liest cul­tuur haar soci­a­le dyna­miek en haar ver­mo­gen om zin te geven aan het leven van nieu­we gene­ra­ties, of om tel­kens opnieuw bete­ke­nis te gene­re­ren in de uit­wis­se­ling met ande­re culturen.

In Vertrouwen pleit Gielen voor een poli­tiek van ver­trou­wen die men­sen auto­noom hun eigen cul­tuur laat ont­wik­ke­len en behe­ren. Want als cul­tuur geen geme­ne grond meer heeft, wordt het men­sen onmo­ge­lijk gemaakt om zich­zelf en de wereld te dui­den. Tijdens een infor­me­le gespreks­avond zal Gielen van gedach­ten wis­se­len met ver­schil­len­de spre­kers, experts (uit poli­tiek en kunst) en buurt­be­wo­ners over dat cul­tu­reel gemeen’ en hoe we aan dat ver­trou­wen kun­nen bouwen.

Gratis mits reser­va­tie via deze link